TLE Prosjektering Svakstrøm
Blåveislia 31
7500 Stjørdal

Org.nr.: 991986790

Tlf. 45 48 48 28

firmapost@tle-ps.no

Arbeidsområder
 • Prosjektering
 • Arbeidstegninger AutoCAD
 • Tilbudsbeskrivelser
 • Prosjektassistanse
 • FDV-dokumentasjon

 • Fagområder
 • Generell elkraft-installasjoner
 • Brannalarmanlegg
 • Telefoni
 • Portelefon
 • Innbruddsalarmanlegg
 • Adgangskontroll
 • Antenneanlegg
 • ITV-anlegg
 • Lyd- og bildeanlegg
 • Integrert kommunikasjon

 • Kirkelig Fellesråd i Trondheim – Sikringsanlegg i 26 kirkebygg

  Kunde: Rambøll Norge AS
  Prosjekt: 26 stk kirkebygg i Trondheim
  Periode: 2007 - 2008

  Arbeidsoppgaver:
 • Prosjektering av komplett sikringsanlegg i 26 kirkebygg i Trondheim. Sikringsanlegg bestående av brannalarmanlegg, nødlysanlegg og innbruddsalarmanlegg.
 • Utarbeidelse av arbeidstegninger i tegneprogrammet Autocad, basert på mottatte tegninger i forskjellige format fra Kirkelig Fellesråd.
 • Utarbeidelse av detaljert tilbudsbeskrivelse i beskrivelsesprogrammet G-Prog.
 • Oversendelse av prosjektplaner til riksantikvar, byantikvar og Nidaros biskop for godkjennelser.
 • Utsendelse av tilbudsdokumenter på doffin.
 • Tilbudsmottak med evaluering og vurdering av tilbud.
 • Innstilling av tilbyder med påløpende kontraktsforhandling og inngåelse av kontrakt.
 • Innsending av byggesøknader til byggesakskontoret med oppfølging av søknadene i forhold til oppstartsvarsling og ferdigattester.
 • Fortløpende bistand i gjennomføringsfasen

 • Trondheim eiendom – Kontrollavtale branntekniske anlegg

  Kunde: Rambøll Norge AS
  Prosjekt: ca 400 stk bygg i Trondheim kommune
  Periode: 2008 - 2009

  Arbeidsoppgaver:
 • Produksjon av tilbudsgrunnlag for kontrollavtale i ca. 400 bygg i Trondheim kommune.
  Grunnlagsbeskrivelse ble utarbeidet av Trondheim eiendom.
  Arbeid bestående av opprydding og endring av beskrivelse slik at det kunne benyttes for tilbudsutsendelse.
 • Utsendelse av tilbudsdokumenter på doffin.
 • Tilbudsmottak med evaluering og vurdering av tilbud.
 • Innstilling av tilbyder med påløpende kontraktsforhandling og inngåelse av kontrakt.

 • Snåsa kirke – Nødlysanlegg i kirke

  Kunde: Kirkevergen i Snåsa
  Prosjekt: Snåsa kirke
  Periode: 2008 - 2009

  Arbeidsoppgaver:
 • Prosjektering av komplett nølysanlegg i Snåsa kirke.
 • Utarbeidelse av arbeidstegninger i tegneprogrammet Autocad, basert på mottatt tegning i pdf-format fra Kirkevergen i Snåsa.
 • Utarbeidelse av detaljert tilbudsbeskrivelse i beskrivelsesprogrammet G-Prog.
 • Oversendelse av prosjektplaner til riksantikvar og Nidaros biskop for godkjennelser.
 • Utsendelse av tilbudsdokumenter til utvalgte tilbydere.
 • Evaluering og vurdering av tilbud med innstilling av valgt tilbyder.
 • Innsending av byggesøknader til byggesakskontoret med oppfølging av søknadene i forhold til oppstartsvarsling og ferdigattest.
 • Fortløpende bistand i gjennomføringsfasen

 • Samisk vitenskapsbygg i Kautokeino

  Kunde: Rambøll Norge AS
  Prosjekt: Kontorbygg på 8600m2
  Periode: 2008 - 2010

  Arbeidsoppgaver:
 • Oppfølging og omprosjektering av alle elektriske og teletekniske anlegg i bygget.
 • Prosjektering av komplett AV-anlegg i bygget.
 • Det ble prosjektert lyd og bildeanlegg i 1 stk stort auditorium, 10 stk undervisningsrom, 1 stk stort konferanserom, 8 stk møterom, 1 stk trimrom, 1 stk kantine, 1 stk bibliotek og 6 stk andre rom.
  AV-anlegg bestående av lyd- og bildeanlegg, elektroniske tavler, styresystem, tolkeanlegg og videokonferanse.
  Eksempelvis kan en undervisning i auditoriet samtidig vises i andre undervisningsrom i bygget og til eksterne tilhørere via videokonferanse.
  Tolkeanlegget består av 5 tolkebokser i tilknytning til auditoriet men som også kan brukes for 6 undervisningsrom og konferanserommet.
 • Utarbeidelse av arbeidstegninger i tegneprogrammet Autocad.
 • Utarbeidelse av detaljert tilbudsbeskrivelse i beskrivelsesprogrammet G-Prog.
 • Tilbudsmottak med evaluering og vurdering av tilbud.
 • Fortløpende bistand i gjennomføringsfasen

 • Harstad Elektro AS – Samisk vitenskapsbygg i Kautokeino

  Kunde: Harstad Elektro AS
  Prosjekt: Samisk vitenskapsbygg i Kautokeino
  Periode: 2010

  Arbeidsoppgaver:
 • - Utarbeidelse av komplett FDV-dokumentasjon TianDV.                                        
 • TLE Prosjektering Svakstrøm